Bartłomiej Waszak

  • Abba Pater Music

Bartłomiej
WaszakAbsolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w Kaliszu, specjalizacja – muzyka estradowa.


Przygodę z muzyką rozpoczął już w szkole podstawowej. Aktualnie spełnia swoje pasje udzielając lekcji śpiewu oraz gry na gitarze w szkole muzycznej Music Store, a także grając w zespole Abba Pater Music, gdzie może realizować się zarówno muzycznie, jak i duchowo. Jak sam mówi – praca w tej wspólnocie pozwala mu wzrastać w wierze oraz dzielić się nią z innymi.