Karolina Wieruszewska

  • Abba Pater Music

Karolina
WieruszewskaAbsolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Wydział w Kaliszu). Z muzyką związana od dziecka. Kocha śpiewać i wielbić tym śpiewem Pana Boga.
Prywatnie żona… i mama Antosi i Ignasia