S.Karen Katarzyna Trafankowska

  • Warsztaty

S. Karen Katarzyna
Trafankowskaod 1992 roku – nazaretanka. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
kierunek wychowanie muzyczne oraz -z wyróżnieniem – Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy.
W 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej (specjalność dyrygowanie).
Obecnie pracuje w Centrum Edukacyjnym Sióstr Nazaretanek jako nauczyciel muzyki,
dyrygent Dziecięco-Młodzieżowego Chóru Szkół Nazaretańskich, współpracuje z Ogólnopolskim Teatrem Muzycznym „Futryna”,
prowadzi zajęcia z dyrygowania i emisji głosu we Wrocławskim Liturgicznym Studium Wokalnym oraz Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu.
Kilka lat temu dołączyła do prowadzących warsztaty muzyczno-liturgiczne.