O zespole

Jedynym sensem i celem istnienia zespołu Abba Pater Music jest uwielbienie Boga Ojca.
Chcemy Jemu oddawać cześć w Kościele wraz z naszymi braćmi. Dlaczego? Bo zostaliśmy
stworzeni, by Go uwielbiać, by łączyć się z chórem Aniołów i Świętych, którzy bezustannie
śpiewają „Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów”.

Pragnienie uwielbienia Boga skupiło grupę muzyków od wielu lat służących w Kościele
śpiewem, grą, pisaniem muzyki. Początków zespołu Abba Pater Music należy szukać w
Festiwalu ABBA PATER i w jego Wielkim Koncercie Uwielbienia (rok 2007). Wtedy
podczas uwielbienia zgromadziło się na scenie kilkaset osób: chór, soliści, zespół
instrumentalny, orkiestra symfoniczna. W końcu po wielu latach zdobywania doświadczenia
na niwie muzyki liturgicznej i śpiewów uwielbienia (było to pod koniec roku 2014) pojawiła
się konkretna myśl o stworzeniu zespołu, który wiernie i regularnie będzie prowadził
muzyczne uwielbienie.

I tak – dzięki Bożej łasce – wiernie stajemy tam, gdzie Bóg nas wzywa. A wzywa często i do
bardzo wielu miejsc – przede wszystkim od początku roku 2016 w każdą trzecią niedzielę
miesiąca zwołuje nas na Kaliskie Wieczory Uwielbienia. To modlitwa w intencji jedności w
Kościele, w której uczestniczą kaliskie wspólnoty. W centrum tych spotkań jest Eucharystia,
po której dalej chwalimy Boga pieśniami uwielbienia.

Podczas Świętej Liturgii modlimy się tradycyjnymi pieśniami naszego Kościoła, a po jej
zakończeniu wykorzystujemy nowe – znane i mniej znane – piosenki uwielbienia. Najczęściej
są to utwory oparte na biblijnych psalmach ubrane w nasze melodie i opracowania.

Pełniąc wolę Boga Ojca chcemy Mu służyć najlepiej, jak potrafimy, dlatego wspólnym
marzeniem jest nieustanny rozwój zespołu. Dążymy do coraz doskonalszego brzmienia,
chcemy grać z najlepszymi muzykami, chcemy wydawać płyty z muzyką uwielbienia.
Wierzymy, że tak będzie, bo On tego chce. Prosimy o modlitwę, byśmy potrafili trwać w Jego
łasce.

Założycielem i liderem zespołu jest Jakub Tomalak, opiekunem duchowym ks. Grzegorz
Mączka.